sykepleie utveksling

Ta utveksling som sykepleiestuderende

Ta utveksling som sykepleiestuderende

På sykepleiestudiet har du muligheten til å ta et opphold i utlandet for å få klinisk erfaring og praktisk viten. Dette kan du gjøre med Try Medics som arrangerer reiser til U-land der du kan ta praksis på en av deres samarbeidssykehus. 

Forløpet er ideelt for deg som sykepleiestuderende fordi du får masse relevant viten på det teoretiske og praktiske området, du får klinisk erfaring med prosedyrer og behandling, og du får samtidig en enestående innsikt i hverdagen på et sykehus i et U-land.

Det kan du forvente

I forløpets 4-12 uker vil du bo i nærheten av et sykehus der din hverdag vil være. Du bor altså side om side med de lokale som du hver dag vil møte og skape relasjoner til. Det gir en unik mulighet til å få forståelse for kulturen og de tradisjoner som er i byen.

I hverdagen vil du være på sykehuset sammen med din mentor som du observerer. Her vil du bli med på pasienter og få informasjon om deres sykdom, symptomer, behandling og mye mer. Du vil se alle prosedyrer som skjer på sykehuset og få masse teoretisk undervisning underveis. 

Avhengig av dit utdannelsesnivå kan du også få lov å utføre enkelte oppgaver selv under oppsyn.

I helgen har du tid til å utforske landet sammen med de andre unge som du reiser med. Her er det planlagte turer til forskjellige deler av landet der du vil se vakker natur, få kulturelle opplevelser og virkelig få et inntrykk av det landet du er i.

Få mer informasjon om forløpet

Du kan selvfølgelig høre mye mer om forløpet og bli klokere på Try Medics’ egen nettside. Her kan du også lese om andres opplevelser, erfaringer og anbefalinger når de har vært på sykepleie utveksling på en av destinasjonene i enten Uganda eller Zanzibar.