På sykepleiestudiet har du muligheten til å ta et opphold i utlandet for å få klinisk erfaring og praktisk viten. Dette kan du gjøre med Try Medics som arrangerer reiser til U-land der du kan ta praksis på en av deres samarbeidssykehus.  Forløpet er ideelt for deg som sykepleiestuderende fordi du får masse relevant viten på det teoretiske og praktiske området, du får klinisk erfaring med prosedyrer og behandling, og du får samtidig en enestående innsikt i hverdagen på et ...