Asfalt

Mange mennesker går på asfalt hver dag

Mange mennesker går på asfalt hver dag

Er det noen ulemper ved motorveiene?

Når folk flest tenker på motorveier, er det første som vanligvis kommer til tankene bekvemmeligheten med at motorveiene gir folk som trenger å reise lange avstander. Motorveier har gitt mange fordeler for folk siden oppstarten kort etter andre verdenskrig. Imidlertid er det noen som snakker om antatte downsides til motorveier og hvordan vi ikke snakker om de nesten nok.

Den mest siterte ulempen med motorveier er at det er dårlig for samfunnene den går gjennom. Byene og landsbyene som enten ligger rett ved en motorvei eller ble delt opp på grunn av motorveien som ble bygd rett gjennom samfunnet, er vanligvis de mest misfornøyde med motorveier ganske enkelt fordi de har blitt personlig berørt av dem på en veldig negativ måte. Dette er veldig forståelig da de kanskje til og med måtte ha flyttet fordi husene deres løy rett på stien til den foreslåtte motorveien.

Bygg veiene rundt lokalsamfunnene der det er mulig

Dette er noe planleggere må ta i betraktning når de planlegger asfaltering av en motorvei, og hvis de kan hjelpe den, bør du sannsynligvis prøve å bygge motorveien enten rundt disse lokalsamfunnene eller planlegge ruten på en måte som ikke skjærer gjennom slike samfunn. En annen ulempe folk noen ganger snakker om er miljøskadene som kan være forårsaket av motorveier.

Saken er at mange motorveier ikke er veldig skadelige for miljøet, men det er noen som skjærer gjennom noen dyrelivsområder og ender med å forstyrre mange naturlige prosesser som pågår. Det mest fremtredende eksemplet er trekkmønstre for visse dyr som nå må krysse en motorvei for å bevege seg under sesongforandringer. Så selv om motorveier har hatt mange fordeler, må ulempene også tas i betraktning, slik at mennesker og natur ikke lider ved et uhell på lang sikt. Vi må bygge veiene der det er logisk!